Din arbetsplats blir stärkt,
när dina medarbetare är starka

  • En plattform för transformation och växande - för människor, team, och organisationer.
  • Stöd för ledning och medarbetare.
  • Innovativt och preventivt för mental och fysisk hälsa på arbetsplatser och i organisationer.  
  • Där det gör störst skillnad.

Eduqi erbjuder preventiva och innovativa hälsolösningar till företag, organisationer och privatpersoner i Sverige.

Vi erbjuder en helhetslösning där vår digitala tjänst ingår och skapar en röd tråd för att implementera hållbara livsstilsförändringar som håller över tid. 

 

För minskad stress och ökad balans i arbetslivet.

  • Evidensbaserade metoder
  • Beprövad stresshantering 
  • Stöd för ledningsgrupp och medarbetare
  • Personalförmån med utökat program under fritid
  • Godkänt för friskvårdsbidrag
  • Friska medarbetare och ökad produktivitet

Ett snabbt och effektivt sätt att minska stress är att ta en mikropaus.
Den kan göras var och när som helst.

Forskningen visar att det är dagliga mikrovanor, små justeringar i din vardagsrutin, som får störst effekt på hälsan på lång sikt.
Bara några minuter kan räcka för att skifta fokus och komma ner i varv. 

Eduqi Balance lär ut goda mikrovanor som inte bara sänker stressen och förebygger sjukdom utan också ökar produktiviteten. Ett verktyg som är enkelt att implementera, enkelt att använda och ger stora resultat.

 

Employer Branding

Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. 

Med nya hälsotrender väger hälsofrågan tyngre än någonsin. Det viktigt att hitta en bra balans av vila och aktivitet på arbetet.

Kampen om den rätta kompetensen på arbetsmarknaden är tuff och det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett av de bästa vägarna för att locka till sig duktiga talanger är ett väl genomtänkt hälsoarbete.

 

I vårt utbud finner du en röd tråd i vårt utbud av ljudfiler baserade på mikrovanor, som med lätthet integreras i arbetsdagen och hjälper dig och dina medarbetare att stanna upp och ta korta stunder av vila. Man väljer själva vilken nivå man önskar utforska.

För de som har svårt att slappna av kan en meditation med VR glasögon vara en enklare väg till att få en stund med total vila. För andra är det stillsam musik, ett grönt rum med växter, eller regelbundna samtal med legitimerad psykolog.

🎧 DIGITAL APP MED MINDFULNESS MOT STRESS

Forskning har visat att några minuters mindfulness-övning varje dag med hjälp av en vanlig mobil-app kan minska rädslor och ångest.

🎧 DIGITAL APP MED YOGAÖVNINGAR MOT LÅNGVARIG SMÄRTA

Yoga visar positiva effekter på  stresshantering, psykisk hälsa, sömn och balans. Studier visar att yoga,  sänker hjärtfrekvensen, andningshastigheten och blodtrycket och hjälper till att minska oro och depression.

🎧 VR-GLASÖGON FÖR MEDITATION OCH AVSLAPPNING

Färdas genom sagolikt vackra landskap och få en paus från alla upplevelser runt omkring dig. Med hjälp av musik, asvlappning och visuella intryck sänks pulsen och du kan släppa allt för en stund. 

🎧 MUSIKBIBLIOTEK

Det finns ett positivt samband mellan musik och välbefinnande.
Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks.

🎧 GRÖNA RUM

Växter är naturliga luftrenare, de omvandlar den koldioxid vi andas ut till syre vilket ger din företagslokal bättre luft. Dessutom visar flera undersökningar att vi trivs bättre med växter i företaget. Grönskan gör oss lugnare och mindre stressade.

🎧 SAMTAL

Genom att regelbundet tala med någon kan du tidigt förebygga utbrändhet och sjukskrivning.
Våra psykologer ger stöd och digital terapi vid till exempel stress, sömnbesvär, ångest, nedstämdhet eller depression. Samtalsstöd i den akuta fasen när man inte mår bra, och bedömning om fortsatt stöd.

"God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling."
WHO Agenda 2030

 

"Det är möjligt att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet på befolkningsnivå, men insatserna behöver vara långsiktiga och riktas både till individer och till deras sociala och fysiska miljö.
Myndigheternas förslag beskriver en övergripande struktur på nationell nivå som kan öka förutsättningarna för andra aktörer i samhället att medverka i ett långsiktigt hälsofrämjande arbete kring mat och fysisk aktivitet."

- Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss för ett förutsättningslöst samtal